MIMY Malmö

Välkomna till den svenska delen av MIMY-projektet!

MIMY är ett EU-finansierat projekt som syftar till att förbättra situationen för unga migranter i Europa. För att ta fram evidensbaserade policy-rekommendationer kommer MIMYs 12 multinationella partners att undersöka effektiviteten i integrations-policyer genom tvärvetenskaplig forskning. MIMY kommer även inkludera unga migranter som medforskare i delar av projektets kvalitativa delstudier. Läs mer om MIMYs uppdrag, nyckel-aktiviteter och mål i vårt “Position Paper”. Tillsammans fokuserar vi på följande centrala forskningsfråga:

How can the liquid integration processes of young migrants in vulnerable conditions be supported, in order to increase social and economic benefits of and for migrants in Europe?

För att svara på detta kommer MIMY studera integrations-policyer och åtgärder på en nationell och lokal nivå i nio länder som valts ut baserat på deras varierade historiska, politiska och geografiska bakgrund.

Om du är intresserad av att följa vårt arbete, hör av dig så kan vi lägga till dig i vår lista över intressenter. På så sätt kommer du få uppdateringar om vårt resultat och inbjudningar till framtida workshops och presentationer.