Gruppintervjuer med personer från Irak eller Somalia

Inbjudan till intervju med personer födda i Irak eller Somalia om hur det är att leva i Sverige.

Till vårt forskningsprojekt söker vi dig som:

  • är född i Somalia eller Irak
  • och har bott i Malmö eller på Österlen (Simrishamn, Tomelilla och Ystad) i minst fem år.

Syfte:

Vi vill att du berättar om hur det har varit att komma till Sverige och bygga ett liv här. Målet är att era erfarenheter ska hjälpa oss att bättre förstå förutsättningarna för unga människors integrationsprocesser idag.

Genomförande:

Vi möts på en plats som du ibland besöker, tex. en föreningslokal. Intervjun kommer att genomföras med dig och 3-5 andra personer födda i samma land som du.

Vi kommer att prata om era personliga erfarenheter av era första år i Sverige. Vi kommer att fokusera på vilka möjligheter och svårigheter ni har mött genom åren och diskutera vad unga människor och samhället i stort idag kan lära sig av era erfarenheter.

Intervjun kommer att genomföras av Jacob Lind och en forskningsassistent som talar arabiska eller somaliska. Forskningsassistenten kan tolka vid behov, men vi ser helst att intervjun genomförs på svenska till största del.

Gruppintervjuerna är en del av ett stort europeiskt forskningsprojekt som kallas för MIMY som leds av Jacob Lind.

Tid:

Intervjuerna kommer att genomföras under hösten och vintern. Vi bokar tillsammans in en tid som passar alla medverkande när tillräckligt många har anmält intresse.

Mötet tar ungefär 90-120 minuter.

Ersättning:

En symbolisk ersättning i form av ett presentkort på 99 kr delas ut till de som medverkar i intervjuerna.

Anmälan:

Ring eller maila och meddela ditt intresse till mig: jacob.lind@mau.se, 0707975945

Tack för visat intresse!

Mer detaljerad information om vad det innebär att medverka som deltagare i fokusgrupper i MIMY och hur vi hanterar din personliga information hittar du här.